EPO
EPO on Euroopa Patendiorganisatsiooni lühendiks. Tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, mis  tegeleb patenditaotluste menetlemisega ning õiguskaitse andmisega Euroopa patendiorganisatsiooni liikmesriikides. 

Tööstusomandile õiguskaitse saamiseks on vajalik selle registreerimine. Registreerida tuleb tööstusomand selle riigi või piirkonna asutuses, kus õiguskaitset soovitakse. EPOs patendi registreerimisega saab õiguskaitse Euroopa patendikonventsiooniga liitunud riikides. Oluline on teada, et EPOs väljaantud patent tuleb üldjuhul täiendavalt jõustada juba huvipakkuvates liikmesriikides ning vaid üksikutes riikides on õiguskaitse tekkimine automaatne.

1. märtsi 2019 seisuga on võimalik Euroopa patendiga saada kaitse 38 liikmesriigis, kuid samuti kahes laiendatud riigis ja neljas jõustamisriigisTeistes riikides patendile õiguskaitse saamiseks tuleb läbida siseriiklik või rahvusvaheline registreerimismenetlus asjakohases Patendiametis või organisatsioonis.

Kuna patendile õiguskaitse saamine hõlmab mitmeid olulisi küsimusi, millest sõltub registreerimise edukus ja saadud õiguskaitse maht, siis enne kui asute oma leiutisele patenti taotlema tasub konsulteerida patendivolinikuga, kes on vastava valdkonna spetsialist ning kelle nõuanne on oluliseks lisaväärtuseks efektiivse kaitse saamiseks. Lisaks on patendivolinik kutseliseks esindajaks EPOs, kes saab taotleja või omaniku nimel teid esindada EPO menetluses. Küsimus, kes võivad olla esindajateks EPOs on täpselt reguleeritud ja selliseteks esindajaks saavad olla üksnes Euroopa patendivolinikud, kes on kantud epi (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) liikmete nimekirja.

Tutvu Eesti patendivolinikega koja liikmete alamlehel, patendivoliniku kohta saad täpsemalt lugeda ka meie kodulehekülje alamlehelt patendivolinikud.

Eesti patendivolinikest tegutsevad Euroopa patendivolinikena: Arno Anijalg, Alla Hämmalov, Juhan Hämmalov, Sirje Kahu, Urmas Kauler, Urmas Kernu, Ljubov Kesselman, Raivo Koitel, Mart Enn Koppel, Jüri Käosaar, Anu Maasik, Reet Maasikamäe, Raivo Matsoo, Elle Mellik, Lembit Mitt, Tõnu Nelsas, Jaak Ostrat, Riho Pikkor, Tarmo Rosman, Margus Sarap, Harald Tehver, Jürgen Toome, Olga Treufeldt, Enn Urgas, Juta-Maris Uustalu