EUIPO
EUIPO on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti lühendiks. Tegemist on Euroopa Liidu institutsiooniga, mis  tegeleb õiguskaitse andmisega Euroopa Liidu kaubamärkidele ja Ühenduse disainilahendustele.

Tööstusomandile õiguskaitse saamiseks on vajalik selle registreerimine. Registreerida tuleb tööstusomand selle riigi või piirkonna asutuses, kus õiguskaitset soovitakse. EUIPOs kaubamärgi või disaini registreerimisega saab õiguskaitse Euroopa Liidu territooriumil, st kõigis riikides, kes kuuluvad hetkel või tulevikus Euroopa Liitu. Oluline on teada, et EUIPOs registreeritud kaubamärk või disain ei anna õiguskaitset Norras ja Šveitsis, pärast Brexit-it samuti Suurbritannias. Teistes riikides õiguskaitse saamiseks tuleb läbida siseriiklik või rahvusvaheline registreerimismenetlus asjakohases Patendiametis või organisatsioonis.

Kuna tööstusomandile õiguskaitse saamine hõlmab lisaks taotluse esitamisele mitmeid olulisi küsimusi, millest sõltub registreerimise edukus ja saadud õiguskaitse maht, siis enne kui asute tööstusomandit registreerima tasub konsulteerida patendivolinikuga, kes on vastava valdkonna spetsialist ning kelle nõuanne on oluliseks lisaväärtuseks efektiivse kaitse saamiseks. Lisaks on patendivolinik kutseliseks esindajaks EUIPOs, kes saab taotleja või omaniku nimel teid esindada EUIPO menetluses. Küsimus, kes võivad olla esindajateks EUIPOs on täpselt reguleeritud. Kõik Eesti patendivolinikud, kes omavad kutset kaubamärgi ja disaini valdkonnas võivad esindada kliente EUIPOs.

Tutvu Eesti patendivolinikega koja liikmete alamlehel, patendivoliniku kohta saad täpsemalt lugeda ka meie kodulehekülje alamlehelt patendivolinikud.

Eesti patendivolinikest on EUIPO kutselised esindajad:  Aivo Arula, Kadri Aua, Martina Böckler-Lorvi, Indrek Eelmets, Alla Hämmalov, Juhan Hämmalov, Uno Jääger, Martin Jõgi, Sirje Kahu, Anneli Kang, Anneli Kapp, Urmas Kauler, Urmas, Kernu, Ljubov Kesselman, Raivo Koitel, Katrin Koitel-Veidik, Mart Enn Koppel, Anna Kosar, Kärt Kuuseväli, Jüri Käosaar, Kalev Käosaar, Kristjan Leppik, Reet Maasikamäe, Ingrid Matsina, Raivo Matsoo, Elle Mellik, Mikas Miniotas, Lembit Mitt, Mari Must, Tõnu Nelsas, Jaak Ostrat, Villu Pavelts, Kaie Puur, Linnar Puusepp, Riina Pärn, Tarmo Rosman, Margus Sarap, Almar Sehver, Tiina Siim, Harald Tehver, Katri Treufeldt, Olga Treufeldt, Enn Urgas, Arvi Uukivi, Juta-Maris Uustalu, Tanel Õunapuu