WIPO
WIPO on Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni lühendiks. Tegemist on rahvusvahelise institutsiooniga, mis ühelt poolt tegeleb rahvusvahelise õigusloomega intellektuaalomandi kaitse edendamiseks ja ühtlustamiseks, kuid teisalt osaleb registripidaja rahvusvahelises patentide (PCT), kaubamärkide (Madridi protokoll) ja disainide (Haagi kokkuleppe) registreerimise süsteemis.

Tööstusomandile õiguskaitse saamiseks on vajalik selle registreerimine. Registreerida tuleb tööstusomand selle riigi või piirkonna asutuses, kus õiguskaitset soovitakse. WIPO kaudu on võimalik esitada rahvusvahelist patenditaotlust, mis lihtsustab leiutuste patenteerimist erinevates riikides. WIPO registreerib tsentraalselt rahvusvahelisi kaubamärgitaotlusi ja disain ning administreerib neile õiguskaitse andmist märgitud riikides ja regionaalsetes piirkondades.

Kuna rahvusvaheline patendi, kaubamärgi ja disaini registreerimine hõlmab mitmeid olulisi küsimusi, millest sõltub registreerimise edukus ja saadud õiguskaitse maht, siis enne kui asute tööstusomandit registreerima tasub konsulteerida patendivolinikuga, kes on vastava valdkonna spetsialist ning kelle nõuanne on oluliseks lisaväärtuseks efektiivse kaitse saamiseks. Lisaks on patendivolinik esindajaks WIPOs, kes saab taotleja või omaniku nimel teid esindada WIPO menetluses. 

Tutvu Eesti patendivolinikega koja liikmete alamlehel, patendivoliniku kohta saad täpsemalt lugeda ka meie kodulehekülje alamlehelt patendivolinikud.