Patendivoliniku seadus
Patendivoliniku tegevust ja kutset reguleerib patendivoliniku seadus, mis võeti Riigikogus vastu 21.02.2001. Sellele vaatamata tegutsevad patendivolinikud Eesti Vabariigis juba aastast 1992. Enne patendivoliniku seaduse vastuvõtmist oli patendivoliniku kutse andmine reguleeritud erinevate õigusaktidega ja kutse andmist korraldas Patendiamet. 

Hetkel kehtiva patendivoliniku seaduse redaktsiooni leiate Riigi Teatja koduleheküljelt.