Koja juhatus
Koja juhatus on 5-liikmeline, koda esindab juhatuse esimees või esimehe äraolekul aseesimees. 29.03.2019 asutamiskoosolekul valitud koja juhatuse liikmed on:

Almar Sehver (esimees)
Mari Must (aseesimees)
Kaie Puur
Urmas Kauler 
Kalev Käosaar