Koja juhatus
Koja juhatus on 5-liikmeline, koda esindab juhatuse esimees või esimehe äraolekul aseesimees. 18.03.2022 koosolekul valitud koja juhatuse liikmed on:

Almar Sehver (esimees)
Urmas Kauler (aseesimees)
Kaie Puur
Mari Must
Kadri Aua