Kutsekomisjon
Ingrid Matsina (esimees)
Anneli Kapp
Anu Maasik
Marit Meinberg
Margus Sarap
Gea Lepik (Tallinna Ringkonnakohus)
Tanel Kalmet (Patendiamet, Apellatsioonikomisjon)