Kutsekomisjon
Marit Meinberg (esimees)
Ingrid Matsina
Anneli Kapp
Anu Maasik
Maria Silvia Martinson
Gea Lepik (Tallinna Ringkonnakohus)
Tanel Kalmet (Patendiamet, Apellatsioonikomisjon)