Kaubamärgiseadus 30!

1. oktoobril 1992 jõustus taasiseseisvunud Eesti esimene kaubamärgiseadus ning sellest päevast alustas Patendiamet kaubamärgitaotluste vastuvõtmist. Selle meenutuseks oleme ERR-i arhiivist välja otsinud Aktuaalse Kaamera uudislõigu. Seaduse vastuvõtmisega oli loodud ka õiguslik kaitse registreeritud kaubamärkidele ning seeläbi tagas riik ettevõtjatele kaitse nende kaubamärgiõiguste rikkumise eest. Kaubamärgiseaduse jõustumisest möödub 2022. aastal 30 aastat ning sel põhjusel on hea vaadata tagasi viimase kolme kümnendi arengutele.
Eesti Vabariigi kaubamärgiseadus oli esimene intellektuaalomandi valdkonna seadus, mis taasiseseisvunud Eestis vastu võeti ja kehtima hakkas. Peatselt pärast kaubamärgiseaduse jõustumist 1. oktoobril 1992, jõustus autoriõiguse seadus 12.12.1992.

Esimesed kaubamärgitaotlused, mis Patendiametile esitati olid suuresti taotlused NSV Liidus registreeritud kauba- ja teenindusmärkide ümber registreerimiseks, milleks andis võimaluse ja õigusliku aluse kuni 31. märtsini 1993 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus (RT 1992, 35, 460). Ümberregistreerimise võimalust laiendati hiljem ka rahvusvahelistele Madridi kokkuleppe alusel NSV Liidus registreeritud kaubamärkide suhtes ja ümberregistreerimise perioodi pikendati kuni 31.12.1993 (RT I 1993, 17, 275)

Eelmine
Patendivoliniku kutseeksam 2022
Järgmine
Eripreemia 2022. aasta silmapaistvaima kaubamärgi konkursil

Lisa kommentaar

Email again: