Patendiamet
Patendiamet on riigiasutus, mis  tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele. 

Tööstusomandile õiguskaitse saamiseks on vajalik selle registreerimine. Registreerida tuleb tööstusomand selle riigi või piirkonna Patendiametis, kus õiguskaitset soovitakse. Eesti Patendiametis tööstusomandi registreerimisega saab õiguskaitse Eesti territooriumil, teistes riikides õiguskaitse saamiseks tuleb läbida siseriiklik või rahvusvaheline registreerimismenetlus asjakohases  Patendiametis või organisatsioonis.

Kuna tööstusomandile õiguskaitse saamine hõlmab lisaks taotluse esitamisele mitmeid olulisi küsimusi, millest sõltub registreerimise edukus ja saadud õiguskaitse maht, siis enne kui asute tööstusomandit registreerima tasub konsulteerida patendivolinikuga, kes on vastava valdkonna spetsialist ning kelle nõuanne on oluliseks lisaväärtuseks efektiivse kaitse saamiseks. Lisaks on patendivolinik kutseliseks esindajaks Patendiametis, kes saab taotleja või omaniku nimel teid esindada Patendiameti menetluses.

Tutvu Eesti patendivolinikega koja liikmete alamlehel, patendivoliniku kohta saad täpsemalt lugeda ka meie kodulehekülje alamlehelt patendivolinikud.