Võta meiega ühendust

Patendivolinike Koda

Registrikood 77000826
(Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register)

Aadress:
Patendiamet
Tatari 39
15041 Tallinn

Telefon: + 372 660 5926 (esimees)
E-mail: info@pvkoda.ee

Kutsekomisjon: kutsekomisjon@pvkoda.ee

Aukohus: aukohus@pvkoda.ee

Revisjonikomisjon: revisjonikomisjon@pvkoda.ee

Leia meid kaardilt (kohtumised üksnes eelneval kokkuleppel):

Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.