Patendivoliniku kutseeksam 2023

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam toimub 21. novembril 2023 Justiitsministeeriumis algusega kell 9.30 (test) ja 13.00 (kaasusülesanded).
Loe lisaks

Kaubamärgiseadus 30!

1. oktoobril 1992 jõustus taasiseseisvunud Eesti esimene kaubamärgiseadus ning sellest päevast alustas Patendiamet kaubamärgitaotluste vastuvõtmist. Selle meenutuseks oleme ERR-i arhiivist välja otsinud Aktuaalse Kaamera uudislõigu. Seaduse vastuvõtmisega oli loodud ka õiguslik kaitse registreeritud kaubamärkidele ning seeläbi tagas riik ettevõtjatele kaitse nende kaubamärgiõiguste rikkumise eest. Kaubamärgiseaduse jõustumisest möödub 2022. aastal 30 aastat ning sel põhjusel on hea vaadata tagasi viimase kolme kümnendi arengutele. Loe lisaks

Patendivoliniku kutseeksam 2022

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam toimub 29. novembril 2022 Justiitsministeeriumis algusega kell 10:00 (test) ja 13.00 (kaasusülesanded).
Loe lisaks

Patendivolinike Koja 2019 aruanne

Koja koosolek toimus riigis valitseva eriolukorra tõttu elektrooniliselt, kuid siiski edukalt ning Koja koosolek kinnitas esimese majandusaasta aruande. Aruanne on kättesaadav siitLoe lisaks

Asutati patendivolinike koda

29.03.2019 kogunes ministeeriumide ühishoones esimest korda patendivolinike koja koosolek. Patendivolinike koda on patendivolinike avalik-õiguslik juriidiline isik, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsevad patendivolinikud.
Loe lisaks