Asutati patendivolinike koda

29.03.2019 kogunes ministeeriumide ühishoones esimest korda patendivolinike koja koosolek. Patendivolinike koda on patendivolinike avalik-õiguslik juriidiline isik, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsevad patendivolinikud.

„On mõistlik, et riik annab kõrge kvalifikatsiooniga elukutsetele enesekorraldusõiguse. Avalikõiguslikul kutsekojal on võrreldes kutseühingutega see eelis, et liikmeteks on kõik sellel kutsealal tegutsejad. Meil on mitmeid kutsekodasid, kes tegelevad ise ja oma kulul liikmete eksamineerimise, koolitamise, kutse-eetika arendamise, järelevalve ja muu sellisega. Sellised omavalitsuslikud elukutsed on näiteks advokaadid, audiitorid, notarid ning viimasena aastast 2010 täiturid ja pankrotihaldurid. Olen kindel, et täna tegevust alustanud uus koda annab tõhusa panuse Eesti patendivolinike elukutse arengusse,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Koja ülesandeks on korraldada patendivolinike kutsetegevust ning koondada kõik Eestis tegutsevad patendivolinikud ühtsesse organisatsiooni. Koja liikmeks on 57 patendivolinikku. Patendivolinike koda hakkab läbi viima kutseeksameid, korraldab täiendkoolitust ning samuti teostab järelevalvet patendivoliniku hea kutsetava järgimise ja täiendõppe kohustuse täitmise üle.

Koja esimeheks sai Almar Sehver ja aseesimeheks Mari Must. Koja organiteks on koosolek, juhatus, kutsekomisjon, aukohus ja revisjonikomisjon.

Patendivolinik osutab õigusteenust tööstusomandi küsimustes nagu leiutis ja mikrolülituse topoloogia, kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis. Samuti on patendivolinik esindajaks tööstusomandi registreerimisel ja tööstusomandiga seotud vaidlustes patendiametis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtutes. Paljud Eesti patendivolinikud tegutsevad lisaks ka Euroopa Liidu disaini- ja kaubamärgivolinikena ning Euroopa patendivolinikena.

Uudis põhineb Justiitsministeeriumi 29.03.2019 pressiteatel.

Järgmine
Patendivoliniku kutseeksam

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Email again: