Olulised viited
Siit leheküljelt leiad vajalikud lingid erinevate teemade kaupa

Asutused
Eesti Patendiamet www.epa.ee
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) euipo.europa.eu
Euroopa Patendiamet www.epo.org
Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) www.wipo.int

Andmebaasid
Patendiamet: Eestis siseriiklikult registreeritud tööstusomand
WIPO: PATENTSCOPE, Madrid Monitor, Global Design Database
EUIPO: EUTM kaubamärgid, RCD disainid
EPO: European Patent Register, ESPACENET

Väljaanded
Eestis avaldatud tööstusomandi info: Patendiameti väljaanded

Blogid
The IPKit intellektuaalomandi blogi ipkitten.blogspot.com

Rahvusvahelised tööstusomandi organisatsioonid
International Trademark Association (INTA) www.inta.org
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI ) www.aippi.org
International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  www.ficpi.org
European Trademark Association (ECTA) www.ecta.org
MARQUES www.marques.org