Korduma kippuvad küsimused
Mis vahe on Patendiametil ja patendivolinikul ning patendibürool?

Patendiamet on riigiasutus, kes tegeleb tööstusomandi registreerimisega. Patendiamet võtab vastu registreerimistaotlusi ja viib läbi sõltumatu menetluse, kontrollides taotluse nõuetelevastavust ja juhul, kui see on seaduses ette nähtud ka tööstusomandi registreeritavust.

Patendivolinik, kes üldjuhul tegutseb patendibüroo kaudu, on professionaalne õigusnõustaja, kes saab aidata teid tööstusomandi küsimustes enne Patendiametile registreerimistaotlust esitades, kuid ka Patendiameti menetluse käigus ning samuti pärast tööstusomandi registreerimist, kui on tekkinud küsimusi seoses tööstusomandi kasutamise või võimaliku õiguste rikkumisega.

Kas patendivoliniku teenus on tasuline?


Patendivolinik tegutseb eraõiguslikul alusel ning tema teenused ei ole riiklikult finantseeritud. Seega on ka patendivoliniku teenused eelduslikult tasulised. Tasu suurused ei ole mingil viisil reguleeritud, seega küsige patendivolinikult tema tasu suuruse ja tasustamistingimuste kohta.

Kas patendivolinikul on kutsekindlustus?

Patendivoliniku seadus kohustab patendivolinkikku kindlustama oma kutsetegevust.